NÄPUNÄITED .EE DOMEENI REGISTREERIMISEKS 

1. TUTVUGE PÕHJALIKULT DOMEENIREEGLITEGA 

2. KONTROLLIGE SOOVITUD DOMEENINIME SAADAVUST DOMEENI OTSINGUS WHOIS

Kontrollige soovitud domeeninime otsingust (WHOIS otsing) kas antud domeeninimi on vaba. Otsingut saate sooritada Eesti Internet SA kodulehel www.internet.ee või registripidajate kodulehtedelt. 

3. VALIGE REGISTRIPIDAJA

Valige endale Eesti Interneti SA poolt akrediteeritud registripidaja. Registripidaja on isik, kelle kaudu hakkab edaspidi toimuma Teile registreerimisteenuste osutamine, sealhulgas domeeni pikendamine ja andmete muutmine. Registripidajad leiate aadressilt www.internet.ee/registripidajad. Jälgige ka oma valitud registripidaja juhiseid!

4. DOMEENIL PEAVAD OLEMA HALDUSKONTAKT, TEHNILINE KONTAKT NING NIMESERVERID

  • Halduskontakt on füüsiline isik, kes on registreerija seaduslik esindaja või kelle registreerija on kirjalikult volitanud. Halduskontaktil on õigus allkirjastada ja esitada registreerija nimel domeeninimega seotud taotlusi ning saada ja edastada domeeninime(de)ga seonduvat mis tahes teavet. Halduskontakt vastutab enda ja registreerija kohta esitatud andmete ja dokumentide õigsuse ja ehtsuse eest. Halduskontaktil puudub edasivolitamise õigus.
  • Tehniline kontakt on isik, kellel õigus muuta ainult temaga seotud domeenide nimeserveri andmeid. Juhul kui domeeni registreerija kasutab mõne veebimajutusteenuse pakkuja teenuseid, siis on soovitatav jätta oma domeenide tehniliseks kontaktiks just nende esindaja. Samas kui domeeni registreerija haldab oma servereid ise, siis võib ta tehniliseks kontaktiks määrata iseenda. 
  • Nimeserver tähendab arvutit, mis salvestab ja edastab Domeeninimedega ja neile vastavate IP-aadressidega seotud teavet üldkasutatavas andmesidevõrgus. Nimeserverite andmed saate oma IT-toe või teenusepakkuja käest. 

5. ESITAGE OMA VALITUD REGISTRIPIDAJALE DOMEENI REGISTREERIMISE TAOTLUS

Tutvuge valitud registripidaja juhistega ja esitage talle vastavalt juhistele taotlus domeeni registreerimiseks.

OLULINE ON TEADA, ET
  • Juriidilise isiku domeeni registreerimise taotluse saab esitada vaid juriidilise isiku esindusõigust omav isik k.a volitatud halduskontakt. Seaduse järgi omavad esindusõigust juhatuse liikmed, kes saavad esindusõigust volitada ka teistele isikutele. Füüsilise isiku domeeni registreerimise taotluse saab esitada füüsiline isik ise või tema volitatud Halduskontakt. NB! Sama kehtib ka teiste registreerimisteenuste puhul k.a domeeni pikendamine. 
  • Domeeni registreerimise taotlus tuleb allkirjastada. Allkirjastamise võimalused on: Eesti ID-kaart või Mobiili-ID, omakäeline allkirjastamine registripidaja juures, allkirjastamise asemel Domeenireeglite p. 4.1.3¹ toodud maksekorraldusega isikutuvastamine või p. 4.1.4¹ toodud ülekanne PayPal Verified konto kaudu. 
  • .ee täpitähtedega domeeninimede registreerimisel kehtib tava domeeni registreerimise tasu. 
  • .ee domeeninimede registreerimisel kehtiva domeenitasu kehtestab lõpptarbijale registripidaja. Jälgige oma valitud registripidaja juhiseid!