Miks registreerida .ee domeeninime?

Domeeninimi on tähis! Domeeninimi koosneb .ee tippdomeenist ja sellest vasakule jäävast punktiga eraldatud alamdomeenist näiteks internet.ee. Domeeninimi on Sinu visiitkaart internetis!

Miks on domeeninime vaja?

Domeeninime võiks vaadata kui visiitkaarti, see viitab selle omanikule või omaniku pakutavatele teenustele ja teabele. Domeeninimi on võimalus oma kaubamärgi brändimiseks internetis. Kõigile, kes tahavad ennast või enda poolt pakutavat internetis nähtavaks teha, on domeeninimi selleks üks lihtsamaid mooduseid.

Otsimootorid reastavad otsingu tulemusi hulga erinevate parameetrite põhjal, mis kõik võiks kokku koondada mõiste "reputatsioon" alla. Reputatsioon algab aadressist, mille abil lehekülje poole pöördutakse. Mida külastatum ning rohkem ja paremini viidatum see on, seda kõrgem koht otsitulemustes saavutatakse. Kui nüüd aga sotsiaal- või blogikeskkond muudab oma nime või sulgeb oma teenuse, tekib suur risk ka reputatsiooniga algusesse tagasi kukkuda. Oluliselt kindlam on omada ise kontrolli selle aadressi üle, kust infot jagate ning panustada selle tuntuse suurendamisse. Kõik teised keskkonnad toetavad seda. Seega pole küsimus niivõrd selles, kas domeeninimi registreerida, vaid missuguste tippdomeenide (.ee, .fi, .eu, .com, .net, .guru jne) alla seda teha. See küsimus muutub sadade ja sadade uute lisanduvate tippdomeenidega üha olulisemaks. Tuleb vaadata, milleks või kellele konkreetne tippdomeen suunatud on.

Miks on .ee domeeninime vaja?

.ee on Eesti tunnus. .ee puhul on tegemist tippdomeeniga, mis on mõeldud info jagamiseks eestlastele ja eestlastega. Meil on olemas otsimootor või pigem interneti kataloog neti.ee, mis võib-olla paljudele üllatuseks on endiselt suhteliselt populaarne, eriti vanema generatsiooni internetikasutajate hulgas. Neti.ee teostab otsinguid, aga ainult .ee aadresside hulgast. Lisaks kasutavad otsimootorid ühe otsitulemustes valikute tegemise parameetrina ka päringu teostaja asukohariigi infot - Eestist tehtud päringule antavate vastuste hulgas tõstetakse .ee aadressid ette poole. On olemas ka otsimootripõhiseid nippe, mida saab kasutada kui kasutaja soovib infot kodukohale lähematest allikatest - Google puhul on selliseks näiteks otsingu parameeter site:.ee - see teeb otsingu oluliselt mugavamaks kui on soov leida eestikeelset infot või eesti (e-)kauplust, kust osta näiteks mõne tuntud mänguklotsi tootja toodangut. Kui eestlased ja Eestis elavad inimesed on teie jaoks oluline sihtgrupp, on .ee lõpulise domeeni registreerimine õige mõte!

Kaitse oma kaubamärki!

Domeeninime registreerimisel on oluline koht ka nn identiteedi kaitsel internetis. Ettevõtetele on oluline registreerida oma kaubamärkidega seotud domeenid võimalikult paljudes sihtturge puudutavates tippdomeenides, et takistada konkurente või kurikaelu oma kaubamärgi alt mainet kahjustavat infot jagada. Samamoodi tasub mõelda ka nii öelda levinud kirjavigu sisaldavate oma kaubamärgi sarnaste domeenide registreerimisele, samuti eesmärgiga kaitsta just teie infot otsivate kasutajate huve. Vahendid selliste tüüpkirjavigade tuvastamiseks on kõik internetis olemas.

Mida saab domeeninimega teha?

Domeeninimele saab üles ehitada oma kodulehe, koos Sinu või Sinuga seotud teenuste kohta käiva informatsiooniga. Kas usaldad info saamiseks autentset kodulehte või foorumis hõisatavat rahvatarkust? Domeeninimele saad üles ehitada vastavalt oma domeenikujule ka sama e-postiaadressi. EISis kasutame meiega seotud e-mailiaadresse näiteks info@internet.ee või maarja.kirtsi@internet.ee. Nii jõuad kas meie asutuseni üldiselt või vastavalt avalike suhete juhi postkasti. Selliselt tekib kindus, et Sinu küsimus on saadetud õigesse kohta.

Mida saad domeeninimele ehitada?

Kodulehekülje, e-posti serveri ehk oma nime kujuliste e-postiaadressite olemasolu. Kodulehe loomisel on abiks lennukas fantaasia - võimalused on lõputud alates ametlikest blogidest kuni tagasisidevormideni välja.

Miks on mul vaja oma nimekujuga e-postiaadressi?

Professionaalsus, Usaldatavus ja Usutavus - Loo oma PUU!