Registrilepingus sisalduvad kõik nõuded registripidajatele. Ettevõtted, kes soovivad saada .ee akrediteeritud registripidajaks peavad allkirjastama registrilepingu Eesti Internet SA-ga. 

Registrilepingu ning selle lisad leiate vasakult failide menüüst.