Uudised

EIS osaleb Euroopa domeeniregistreid koondava CENTR-i üldkogul

Täna alanud üldkogul arutatakse riikide tunnusdomeenidega seotud turvalisuse küsimusi nagu ründed domeenidele, kaetakse valik Interneti haldust puudutavaid teemasid ning antakse ülevaade CENTR töögruppide tööst.

Turvalisuse teema juures arutletakse küsimuse üle, miks ründed toimuvad ning miks need jätkuvad. Lisaks on tõstatatud küsimus, kas riigid vajavad ühist algatust turvalisuse probleemide lahendamiseks.

Keskne osa on CENTR töögruppide ülevaadetel. CENTR-i juures töötavad liikmetest koosnevad tehniliste- ja turvalisuse-, juriidiliste- ning turundus- ja haldusküsimustega tegelevad grupid.

Lisaks annavad riigid ülevaate registrites toimunud olulisematest muudatustest ja sündmustest.

CENTR liikmeks astumise avalduse on esitanud Makedoonia ning Valgevene. Taotlused pannakse hääletusele homme, 3. oktoobril. CENTR-il on 51 täisliiget, 9 partnerliiget ning 12 vaatlejat.

CENTR üldkogu toimub 2.-3. oktoobril Brüsselis, Belgias. Eesti Internti Sihtasutustest osalevad üldkogul Heiki Sibul ja Maarja Kirtsi.

Päevakava on leitav http://centr.org/ga50


© 2017 Eesti Interneti Sihtasutus  | Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn | Registrikood: 90010019