Uudised

Euroopa rahvusdomeenide haldajate kohtumine

Täna algas Euroopa rahvusdomeenide haldajaid koondava Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR) töögruppide kogunemine.

CENTR-i töögrupid võimaldavad registritel jagada parimaid praktikaid ja lahendusi domeenide haldamiseks. Töögruppide kogunemistel käsitletakse teemasid alates domeeninime süsteemi turvalisusest, arendusest, domeenide registreerimisega seotud administratiivprotsessidest, teenustest kuni õigusalaste ning turunduslike küsimusteni.

Amsterdamis 3.-5. juunini kestval kohtumisel kogunevad kolme päeva jooksul paralleelselt kõik CENTR töögrupid. Täna, 3. juunil arutatakse teenuste ning tehniliste teemaade üle.

Programm ja lisainfo on leitavad http://centr.org/jamboree2013


© 2017 Eesti Interneti Sihtasutus  | Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn | Registrikood: 90010019