Uudised

Meie uue logo lugu

Lõime EISile uue, .ee keskse logo, mis oleks avatud, koostööle suunatud ja läbipaistev nagu meie põhiväärtused.

/Eesti interneti sümbol on meie riigi koodiga domeeni lõpp, punkt-ee-ee. Logo sümboliks on needsamad kolm lihtsat märki - ühendatuna võrgustikuks, võrguks, Internetiks.//Meie graafika on selge ja jõuline, põhinedes sinisel, mustal ja valgel./

Meie uue logo leiad avalehelt!

Meie uus logo on ka akrediteeritud .ee registripidajate tunnuslogo!


© 2017 Eesti Interneti Sihtasutus  | Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn | Registrikood: 90010019