Uudised

Registripidaja Virtuaal.com opereerimine .ee domeenidega on ajutiselt peatatud

Domeeniregistri järelevalve käigus tuvastati registripidajale Virtuaal.com OÜ antud juurdepääsuõiguste lubamatu kasutamine, millega seoses peatati kõne all oleva registripidaja operatsioonid .ee domeenidega kuni asjaolude väljaselgitamiseni.
Operatsioonide peatamine puudutab ainult registripidaja Virtuaal.com juures uute domeenide registreerimist ja domeenidega muude toimingute tegemist. Virtuaal.com OÜ olemasolevate .EE domeenide tööd peatamine ei puuduta. 

Teiste registripidajate operatsioone .EE domeenidega eeltoodu ei mõjuta.

© 2017 Eesti Interneti Sihtasutus  | Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn | Registrikood: 90010019