Uudised

Registrisüsteemi arendamise hanke võitis GitLab OÜ

EIS-i hanke uue registrisüsteemi arendamiseks võitis GitLab OÜ. Uus registrisüsteem arendatakse Ruby platvormil avatud lähtekoodiga projektina. Uue registrisüsteemi puhul peetakse silmas kõiki kehtivaid standardeid ning lisaks arendatakse tulevikku vaatavalt moodsaid uusi võimalusi domeeniregistriga liidestumiseks.

© 2017 Eesti Interneti Sihtasutus  | Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn | Registrikood: 90010019